Klachtenregeling

Het bestuur van Stichting Ontmoetingscentrum De Rietschoot is verantwoordelijk voor het sociaal
beleid. Zij schept een klimaat waarin alle betrokkenen elkaars integriteit respecteren. Zij zorgt
voor een sociaal veilig klimaat. Op grond hiervan is de regeling voor een klachtenbehandeling
vastgesteld.

Lees hieronder onze klachtenregeling (klink op link)

Klachtenregeling