Organisatie

Ontmoetingscentrum De Rietschoot is een plek in de wijk waar je elkaar kunt ontmoeten, informatie kunt ophalen en/of voorlichting kunt krijgen.
Als spil in de wijk Koedijk en omgeving vervult De Rietschoot vele functies:

  • Het aanbieden van sociaal cultureel werk met activiteiten voor en door de wijk
  • Een thuisbasis zijn voor verenigingen,
  • Een huiskamer ingericht voor jongeren
  • Fungeren als wijksteunpunt
  • Verhuur van ruimtes voor ‘semi’ commerciële activiteiten zoals feesten en bedrijfsbijeenkomsten. De Rietschoot is in het bezit van een volledige horecavergunning.

Personeel

De dagelijkse leiding berust bij de bedrijfsleider. Daarnaast worden de werkzaamheden uitgevoerd door een professioneel team van medewerkers met ondersteuning van vrijwilligers.

Bestuur
Het bestuur vervult de werkgeversrol en heeft tot taak toezicht te houden op de aansturing van de dagelijkse werkzaamheden door de bedrijfsleider, staat de bedrijfsleider met raad terzijde en zorgt hierdoor dat de organisatie voorzien is van een capabele leiding.
Daarnaast houdt het bestuur toezicht op de algemene gang van zaken in de organisatie als maatschappelijke onderneming en is gesprekspartner voor de subsidieverstrekker, de gemeente Alkmaar.

Aandachtspunten
Als bestuur van De Rietschoot vinden wij het belangrijk dat allerlei sociaal culturele activiteiten laagdrempelig (gratis) aan de wijkbewoners van Koedijk en omgeving worden aangeboden.
Belangrijke aandachtspunten hierin zijn o.a. ontmoeting, buurtparticipatie, voor iedereen, sociale cohesie, inclusieve samenleving, verbreding van het sociale netwerk, persoonlijke ontwikkeling, bestrijding eenzaamheid, recreatieve, creatieve en sportieve vrijetijdsbesteding.

Samenstelling bestuur:
Voorzitter:                             Francien van der Meer
Secretaris:                             Marga Riekwel
Penningmeester:                   Wietze Jan Ramaker
Bestuurslid:                           Afra Ouwerkerk
Bestuurslid:                           Martin Fellensiek

Informatie- en programmaboekje:
Lees via onderstaand knop ons informatie- en programmaboekje van het seizoen 2022/2023. Alles over de activiteiten, voorzieningen en verenigingen verbonden aan De Rietschoot. Én handige informatie over de buurt.

Hoofdingang Rietschoot Koedijk