Klachtenprocedure

Heeft u een klacht? Of bent u niet tevreden?
Wij doen onze uiterste best om kwalitatief goede diensten aan te bieden en te zorgen voor een veilig
klimaat voor personeel en bezoekers. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent of een klacht heeft
over de organisatie of gedragingen een medewerker, vrijwilliger, stagiaire of bestuurslid van De
Rietschoot.

Wat kunt u dan doen?
Het is belangrijk om uw klacht of ontevredenheid zo snel mogelijk aan de orde te stellen. Wij
verzoeken u om altijd eerst met de betrokken personen in gesprek te gaan.

Vindt u dit moeilijk of blijft u van mening verschillen? Dan kunt u in gesprek gaan met de
bedrijfsleider. Als dat geen resultaat oplevert, kunt u een bestuurslid van De Rietschoot inschakelen.

Ook kunt u in gesprek gaan met de vertrouwenspersoon van De Rietschoot. Samen met haar verkent
u dan de mogelijkheden. Het mailadres van de vertrouwenspersoon is
vertrouwenspersoon@rietschoot.nl

Ook kunt u telefonisch via nummer 06-15538871 contact opnemen of een brief sturen naar de
vertrouwenspersoon, p/a De Rietschoot, Saskerstraat 22, 1831CR Koedijk.

Heeft u zwaarwegende klachten en komt u er samen niet uit? Dan ligt de weg open om een klacht bij
de onafhankelijke klachtencommissie in te dienen via mailadres klachtencommissie@rietschoot.nl
Het uitgebreide klachtenreglement vind u hier.